دات نت نیوک

ویدئو

 

تیزر تبلیغاتی معرفی خدمات

کد سفارش: B-4-5

زمان: 42 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 100 هزار تومان

تیزر معرفی شرکت طرح 1

کد سفارش: B-2-1

زمان: 1 دقیقه و 13 ثانیه

رزولوشن: Full HD


تیزر معرفی رویداد

کد سفارش: B-5-1

زمان: 40 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 80 هزار تومان

تیزر متنی طرح Hybrid

کد سفارش: B-1-1

زمان: 36 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 80 هزار تومان


تیزر معرفی خدمات Slideshow

کد سفارش: B-4-4

زمان: 53 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 90 هزار تومان

تیزر معرفی خدمات Multi Image

کد سفارش: B-4-3

زمان: 10 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 60 هزار تومان


تیزر معرفی خدمات Multiscreen

کد سفارش: B-4-2

زمان: 11 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 70 هزار تومان

تیزر معرفی خدمات Super Urban

کد سفارش: B-4-1

زمان: 25 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 100 هزار تومان


تیزر معرفی محصول Multi Photo

کد سفارش: B-3-1

زمان: 12 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 70 هزار تومان

تیزر متنی طرح Music Reaction

کد سفارش: B-1-2

زمان: 15 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 50 هزار تومان