دات نت نیوک

ویدئو

 

تیزر روز ملی دماوند

کد سفارش: B-17

زمان: 2 دقیقه و 51 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 500 هزار تومان

تیزر تبلیغاتی معرفی رستوران

کد سفارش: B-16

زمان: 59 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 350 هزار تومان


تیزر تبلیغاتی معرفی داروخانه

کد سفارش: B-15

زمان: 51 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 250 هزار تومان

تیزر تبلیغاتی معرفی خدمات

کد سفارش: B-10

زمان: 46 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 100 هزار تومان


تیزر تبلیغاتی معرفی خدمات

کد سفارش: B-10

زمان: 42 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 100 هزار تومان

تیزر معرفی شرکت طرح 1

کد سفارش: B-1

زمان: 1 دقیقه و 13 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 400 هزار تومان


تیزر معرفی رویداد

کد سفارش: B-14

زمان: 40 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 80 هزار تومان

تیزر متنی طرح Hybrid

کد سفارش: B-2

زمان: 36 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 80 هزار تومان


تیزر تبلیغاتی معرفی آموزشگاه آرایشگری

کد سفارش: B-1

زمان: 1 دقیقه و 13 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 400 هزار تومان

تیزر تبلیغاتی گرافیکی متنی Universe Titles

کد سفارش: B-5

زمان: 33 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 80 هزار تومان


تیزر تبلیغاتی گرافیکی متنی Neon City

کد سفارش: B-4

زمان: 13 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 70 هزار تومان

تیزر تبلیغاتی معرفی خدمات

کد سفارش: B-12

زمان: 10 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 50 هزار تومان


تیزر تبلیغاتی آموزشگاه آرایشگری

کد سفارش: B-1

زمان: 59 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 400 هزار تومان

تیزر معرفی خدمات Slideshow

کد سفارش: B-9

زمان: 53 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 90 هزار تومان


تیزر معرفی خدمات Multi Image

کد سفارش: B8

زمان: 10 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 60 هزار تومان

تیزر معرفی خدمات Multiscreen

کد سفارش: B-7

زمان: 11 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 70 هزار تومان


تیزر معرفی خدمات Super Urban

کد سفارش: B-6

زمان: 25 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 100 هزار تومان

تیزر معرفی محصول Multi Photo

کد سفارش: B-13

زمان: 12 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 70 هزار تومان


تیزر متنی طرح Music Reaction

کد سفارش: B-3

زمان: 15 ثانیه

رزولوشن: Full HD

تعرفه: 50 هزار تومان